Regelfrågan

Här hittar du massor av information kring regler och bedömningar. Frågorna behandlar ishockey i allmänhet och SHL i synnerhet! Några av SHL:s heltidsanställda domare svarar på dina frågor kring reglerna i SHL. Har du en fråga du vill ha svar på? Ange "Regelfrågan" som ämne och maila till [email protected] Observera att regler och tolkningar kan ha förändrats mellan säsonger då frågor och svar i regelfrågan sträcker sig över flera säsonger.

2016-03-11 13:51:00 | Okategoriserat

Uppställning vid tekning?

Fråga:
Ibland vid tekning där tekaren tas bort byter några spelare position. Det händer då att domarna visar var de spelarna ska stå. Är det inte spelarnas rätt att stå var de vill eller måste de stå kvar där de stog första gången? Lagen har ju ibland olika uppställningar beroende på vem som tekar.

Svar:
När tekare byts ut måste alla övriga stå kvar i sina ursprungliga positioner eftersom det inte är att betrakta som en ny situation.

 
 

2016-01-27 08:55:00 | Märkliga situationer

Sex utespelare när spelet sätts igång


Foto
: Jonas Ljungdahl / BILDBYRÅN /

Fråga:
Efter avblåsning och inför tekning har ena laget en spelare för mycket på isen. Detta uppmärksammas inte av domarna. Pucken släpps och efter ett par sekunders spel upptäcker domarna att det är en spelare för mycket och blåser av spelet.

Domaren dömer dock inte utvisning utan åker till båset och pratar med tränarna i de båda lagen. Varför ingen utvisning i det här fallet som det normalt sett blir med en spelare för mycket på isen?

Svar:
Det är domarnas ansvar att se till att lagen har rätt antal spelare på isen när spelet sätts igång. Därför blir det ingen utvisning. Däremot om laget sätter in en ”extraspelare” efter att spelet satts igång – då blir det lagstraff.

 
 

2016-01-14 15:26:00 | Okategoriserat

Hur kvittas utvisningar?


Huvuddomaren Aleksi Rantala visar tecken för dubbelutvisning. Foto: Anna-Lena Bergqvist/ BILDBYRÅN.

Regelfrågan tar idag upp och benar ut frågan om kvittning av utvisningar. Begreppet "kvittning" innebär att en spelare i varje lag får varsin utvisning på lika lång tid, men att deras respektive lag inte drabbas med färre manskap ute på isen. Straffen blir så att säga personliga för individerna.

Situation
Lagen spelar 5 mot 5 och detta inträffar:

Lag A:
16:53   Utvisning    Nr 3          2+2min     Roughing

Lag B:
16:53   Utvisning    Nr 61        2min          Roughing
16:53   Utvisning    Nr 47        2min          Charging

Frågor
1. Är det någon/några av dessa utvisningar som ska kvittas, och i så fall vilka?

2. Hur många spelare ska varje lag ha på isen efter denna situation?

3. Hur länge ska varje spelare sitta i utvisningsbåset?

Svar
1. Antal tvåminutersstraff kvittas mot varandra. I detta fall kvittas lag A:s 2+2 mot lag B:s 2 och 2 vilket innebär att alla tvåor kvittas.

2. Det blir spel fem mot fem.

3. A3 återvänder första avblåsningen efter fyra minuter. B61 och B47 återvänder första avblåsningen efter två minuter.

Allmänt om kvittningsregeln

Detta var ett exempel och nedan utvecklar vi hur reglerna ser ut.

Kvittningsregeln är styrd via regelboken och är väldigt tydlig. Grunden med kvittningsregeln är att det ska vara så många spelare som möjligt på banan. Den enda gången som det inte kvittas är när det utdöms ett mindre straff (2 min) på vardera laget vid samma tillfälle.

Ex: Lag A får 2 minuter för roughing och Lag B får 2 minuter för roughing vid samma tidpunkt – spel fyra mot fyra. 

Så fort det är fler än ett mindre straff per lag träder kvittningsregeln in. Detsamma gäller om båda lagen får varsitt femminutersstraff vid samma tillfälle.

Ex: Lag A får 2+2 minuter för roughing och Lag B får 2 minuter för roughing vid samma tidpunkt - kvittning och spel fyra mot fem.

Ex: Lag A får 5 minuter + game misconduct för fighting och samma straff på Lag B vid samma tidpunkt – kvittning och spel fem mot fem.

Vid olika antal spelare på banan vid utvisningstillfället kvittar man alltid bort spelare och straff så långt som det är möjligt.

Ex: Spel fem mot fyra. Lag A får 2 minuter för roughing och Lag B 2 minuter för roughing vid samma tidpunkt – kvittning och fortsatt spel fem mot fyra.

 
 

2015-10-20 12:21:00 | Märkliga situationer

Situation mellan Färjestad och Örebro

I matchen Färjestad - Örebro 10/10 2015 signalerar en av huvuddomarna för avvaktande utvisning. Närkelaget har pucken i anfallszon och Örebros målvakt lämnar sin målbur och Örebro fortsätter att trycka på.
Till slut erövrar Färjestad pucken och domaren blåser av. Det uppstår diskussion och en Örebrospelare visas ut för crosschecking.

Båda lagen, publik och sekretariatet antar att det är en Färjestads utvisning på grund av domarens agerande och vissa frågor uppstår:

1. Vad hade hänt om Örebro gjort mål på Färjestad?

2. Vad hade hänt om Örebro gjort självmål?

3. Detta var i slut minuten det borde ha blåsts av direkt och tekningen ska ske i Färjestads anfallszon. Borde inte klockan flyttats tillbaka till då incidenten inträffade?
(Om domaren missar ett mål flyttas tiden till tillfället för målet eftersom det efterföljande spelet inte skulle ha skett, vilket är liknande i detta fallet)

Svar:
1. Ej mål eftersom de ska ha en utvisning.

2. Ej mål eftersom spelet ska anses vara stoppat när Örebro har pucken.

3. Klurig fråga som det egentligen inte finns något svar på i regelboken. Men som det är idag fortsätter spelet på den tid som angavs när det stoppades.

 
 

2015-10-12 15:05:00 | Okategoriserat

Vad gör domarna?

Regelfrågan tar denna gång upp lite mer ingående kring vad domarna gör och inte gör på isen, förutom att döma ishockey. Vad får en domare göra, vad ska en domare göra och vad skiljer huvuddomarna från linjedomarna?

Fråga 1:
Med tanke på att det nu för tiden vimlar av domare på isen, så undrar jag hur det kommer sig att ingen av dem kan rensa undan trasiga klubbor från planen? Det är inte sällan som de stör spelet.

Svar:
Domarnas uppdrag är inte i första hand att plocka upp trasiga klubbor. Om de får möjlighet kan de plocks upp en trasig klubba men det får inte vara på bekostnad av bedömningar i spelet. Sen är det fel att säga att det ”vimlar” av domare. Fyra domare är nödvändigt idag i SHL då det går oerhört fort.

Fråga 2:
Om domaren blåser för mål, men väljer att videogranska, dömer bort målet, men hittar istället en utvisning.  Det lag som gjorde mål fick alltså en utvisning istället för mål.

Svar:
Domaren kan inte döma utvisning efter videogranskning av mål. Det beslutet måste tas innan isåfall.

Fråga 3:
Varför är det fyra domaren på plan sedan ett par år tillbaka? Vad har de för olika uppgifter?

Svar:
De två huvuddomarna ansvarar i första hand för utvisningar och det som är kopplat till det. Linjedomarna har koll på offside, icing och nedsläpp. Men för att det ska fungera så bra som möjligt så måste alla fyra jobba som ett team och hjälpa varandra.

 
 

2015-03-24 10:33:00 | Okategoriserat

Vad gäller när en tränare blir utvisad?


Foto
: Peter Holgersson / BILDBYRÅN

Fråga:
Vad gäller när en tränare blir utvisad? Var går gränsen innan domaren visar ut tränaren? 

Svar:
En tränare kan få lagstraff som innebär 2 minuter en man mindre, 2 minuters lagstraff samt game misconduct som innebär att han också får lämna matchen. Han kan även få matchstraff som innebär 5 minuters utvisning och anmälan till bestraffning. Det f
inns ingen exakt gräns, men olämpligt uppförande ska ej tillåtas.

 
 

2015-03-24 10:24:00 | Okategoriserat

Vad händer om ett lag vägrar att spela?


Foto
: Stefan Persson / BILDBYRÅN

Fråga:
Vad skulle hända om ett lags tränare beordrar sina spelare att lämna isen och bege sig till omklädningsrummet samtidigt som han tydligt klargör att de inte kommer ut förrän ett i deras tycke felaktigt domslut ändras? 

Svar:
De varnas och om de fortfarande vägrar spela så har domaren till slut inget val utan bryter matchen.

 
 

2015-02-16 15:35:00 | Okategoriserat

Kan domaren ta tillbaka en felaktig utvisning?

Fråga:
Kan en domare ta tillbaka en utvisning han dömt ut om det visar sig att den var helt fel?

Svar:
Nej, förutom om en linjeman påpekar att han har sett något annat och förmedlar detta till domaren innan utvisningen utdöms. Exempel; domaren höjer armen och pekar på spelare för att denne skjutit pucken över sargen i försvarszon. Om linjemannen då observerat en touch ska han meddela domaren det som då inte utdömer utvisning.


Foto: OLA WESTERBERG / BILDBYRÅN

Fråga:
Vad gäller om en försvarande spelare tappar sin klubba i egen zon, i exempelvis ett powerplay, och en spelare i det anfallande laget sedan flyttar på klubban ut ur zon, för att denna anser att den ligger i vägen.

Vad jag förstått får man över huvud taget inte röra en liggande klubba om den ej är trasig.

Svar:
Om det görs för att försvåra för spelaren som tappat klubban så ska domarna utdöma mindre straffet för interference. Det innebär att du kan flytta på klubban något för att den inte ska vara ivägen.

 
 

2015-02-10 08:42:00 | Okategoriserat

Avvaktande utvisning under ett numerärt underläge


Foto: Johanna Lundberg / Bildbyrån

Fråga:
I matchen Linköping–Örebro den 28 december spelade Linköping i boxplay 3 mot 5, då domaren visade tecken för avvaktande utvisning. Örebro gjorde då mål och samtidigt blev Linköpingsspelaren utvisad. Den spelare som först blev utvisad kom in i spelet igen och ersattes av den senaste utvisade spelaren. Är det någon särskild regel vid avvaktande utvisning när ena laget har endast 3 spelare på planen eftersom domaren tog detta beslut? Vad jag har förstått så upphör utvisningen att gälla om motståndaren gör mål vid avvaktande utvisning, eller?

Svar:
Domarna gjorde rätt. Om ett lag har en eller flera utvisade spelare och ytterligare en avvaktning kommer så faller det först utdömda mindre straffet och avvaktningen ska avtjänas.

 
 

2015-02-03 10:50:00 | Okategoriserat

Spelarnas egna ansvar vid tacklingar?

 


Foto: Andreas L Eriksson / Bildbyrån

Fråga:
Principen att spelaren ansvarar för sin klubba gäller ju i situationer som ger utvisning för tripping och hög klubba även om det är helt oavsiktligt och ren olyckshändelse. Varför tillämpar man inte samma princip att en spelare ansvarar för sina tacklingar och att det renderar i utvisning om tacklingen träffar huvudet även om det var oavsiktligt och en olyckshändelse?

Svar:
Det tillämpas. Självklart kan en spelare få utvisning för exempelvis checking to the head även om det är en olyckshändelse.

 
 

2015-01-28 10:27:00 | Okategoriserat

Vad händer när en målvakt blir skadad?


Erik Ersberg tas omhand efter den aktuella situationen. Foto: Stefan Persson / BILDBYRÅN

Fråga:
I en situation från matchen HV71-Luleå den 3 januari när Luleå gör sitt andra mål ligger HV71:s målvakt Erik Ersberg skadad. Regel 85 hanterar bara skadad utespelare och där slås fast: "Om det är uppenbart att en utespelare har ådragit sig en allvarlig skada, ska spelet omedelbart stoppas och sjukvårdskunnig personal ska omhänderta den skadade spelaren". 

Vad gäller vid skada för en målvakt?

Svar:
Om domarna bedömer att det är en allvarlig skada oavsett på utespelare eller målvakt ska spelet stoppas. Är det en uppenbar målchans fortgår spelet så länge domarna inte bedömer det som en allvarlig skada.

 
 

2015-01-16 14:19:00 | Okategoriserat

Situationsrummet - ringa eller inte ringa?


Foto: Andreas L Eriksson / Bildbyrån

Fråga:
Varför ringer inte situationsrummet upp när en situation förefaller vara densamma som tidigare inträffat i andra sammanhang?

Svar:
Alla målsituationer granskas i situationsrummet och om allt är okej behöver situationsrummet inte ringa.

 
 

2015-01-16 14:15:00 | Okategoriserat

Två samtidiga avvaktande utvisningar

Foto: Peter Skaugvold, BILDBYRÅN

Fråga:
I matchen mellan Brynäs och Djurgården gjorde Brynäs mål under avvaktande utvisning. Ändå utdömdes två minuter spel fem mot fyra. Hur kommer det sig?

Svar:
Det som hände i den matchen var att Djurgården fick två avvaktande mindre straff under samma spelsekvens. Om motståndarna då gör mål faller det först utdömda mindre straffet och det andra ska avtjänas.

 
Regelfrågan
 

2014-12-10 08:25:00 | Förtydligande

Spelare som knuffas in i målgården


Foto
: MICHAEL ERICHSEN / BILDBYRÅN

Fråga: Vid ett flertal tillfällen har avblåsning skett när en försvarare trycker in anfallaren i den egna målgården och därmed stör målvakten. Vad är det som gäller? Ska det blåsas oavsett om anfallaren blir ditknuffad eller stör målvakten på egen hand?

Svar: Om en anfallande spelare knuffas in i målgården ska inte spelet stoppas så länge anfallande spelaren direkt gör allt för att ta sig ut ur målgården igen.

 
Regelfrågan
 

2014-12-02 10:34:00 | Icing och offside

Underkänt mål på grund av offside

 

Fråga: I matchen Skellefteå-Linköping den 15 november gjorde Skellefteå sig skyldiga till offside men linjedomaren gjorde tydliga och upprepade tecken för washout och matchen blåstes inte av. Några sekunder senare gjorde Skellefteå mål men fick det sedan bortdömt pga offside. Min fråga är alltså om man får döma offside i efterhand? Vad är isåfall tidsgränsen? Om Skellefteå hade etablerat tryck i offensiv zon och gjort mål efter säg 15-20 sek, hade det fortfarande dömts bort?

Svar: Ett mål kan bara dömas bort för offside om målet sker i direkt anslutning till offsidesituationen. Det var med andra ord korrekt att målet dömdes bort, men i det andra hypotetiska fallet kan målet inte dömas bort då det inte anses ske i direkt anslutning till målet.