Beslut från disciplinnämnden: Jacob Blomqvist 20180312

Beslut från disciplinnämnden: Jacob Blomqvist 20180312